งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
532 สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักธรณีวิทยา พ.ศ.2552  07_0104    document/DMR-07_0104.PDF
533 กองธรณีวิทยา  สาระสำคัญของแผนปฎิบัติการ แผนงานด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาประยุกต์ พ.ศ.2543  07_0105    document/DMR-07_0105.PDF
534 นายสมาน จาตุรงควนิชย์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ แหล่งน้ำพุร้อนอำเภอเมือง จังหวัดระนอง พ.ศ.2540  07_0106    document/DMR-07_0106.PDF
535 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  หนังสือคู่มือ การทัศนศึกษาะรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2540  08_0001    document/DMR-08_0001.PDF
536 Sangad Bunopas et.,all  Dmr Progress report for 1990 : Fluid Inclusion (Thailand) ค.ศ.1990  08_0002    document/DMR-08_0002.PDF
537 Sangad Bunopas  on the tin deposite in rayong bay easting gulf of Thailand ค.ศ.1973  08_0003    document/DMR-08_0003.PDF
538 Sangad Bunopas  On the lower palaeozoic rocks in Thailand ค.ศ.1974  08_0004    document/DMR-08_0004.PDF
539 กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี  การเปลี่ยนแปลงการระเบิดและย่อยหินเป็นการทำเหมืองหิน พ.ศ.2539  08_0005    document/DMR-08_0005.PDF
540 นายอัศนี มีสุข นายวราเมศวร์ ธีระรังสิกุล  รายงานการไปประชุม The Third Symposium of IGCP 434 Carbon Cycle and Bio-Delivery Change During the Cretaceous พ.ศ.2544  08_0006    document/DMR-08_0006.PDF
541 นายสมเกียรติ มาระเนตร์  รายงานการตรวจสอบหอยขมดึกดำบรรพ์ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2546  08_0007    document/DMR-08_0007.PDF
542 นายมานพ รักษาสกุลวงศ์ นายนำโชค เซี่ยงเห็น  การตรวจสอบที่ดินงอกริมชายหาด-สันดอนทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550  08_0008    document/DMR-08_0008.PDF
543 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  รายงานการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาบริเวณแก่งผาใด อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พ.ศ.2541  08_0009    document/DMR-08_0009.PDF
544 กองเศรฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี  รายชื่อผู้ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร 2520 พ.ศ.2520  08_0010    document/DMR-08_0010.PDF
545 Department of Mineral  Excursion East-West Trip : Conference on Geology and Mineral Resource of Thailand   08_0011    document/DMR-08_0011.PDF
546 ฝ่ายสำรวจธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่ระวางบ้านกุดหมากไฟ   08_0012    document/DMR-08_0012.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >