งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
547 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานของฝ่ายแปลภาพถ่ายทางอากาศและ Remote Sensing พ.ศ.2529  08_0013    document/DMR-08_0013.PDF
548 นายจิตวัฒน์ มีศุข และนายนาวี พิชยกุล  การสำรวจธรณีวิทยาแหล่งถ่านหินแอ่งแม่ตีบตอนเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง พ.ศ.2525  08_0014    document/DMR-08_0014.PDF
549 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  ภูมิหลังความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-จีน ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ.2543  08_0015    document/DMR-08_0015.PDF
550 Yoshikazu Takaya and Narong Thiramonkol  Chao Phraya Delta of Thailand (โครงการสำรวจธรณีควอเทอร์นารี) ค.ศ.1982  08_0016    document/DMR-08_0016.PDF
551 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  แผนปฎิบัติงานกองธรณีวิทยาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) ประจำปีงบประมาณ 2523 พ.ศ.2523  08_0017    document/DMR-08_0017.PDF
552 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  รายงานสรุปผลปฎิบัติงานตามแผนงานปี 2533 พ.ศ.2533  08_0018    document/DMR-08_0018.PDF
553 นายจำรัส โกติรัมย์  แผนที่ประกอบรายงานการสำรวจพื้นที่ผ่านการทำเหมือง บริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาส ประจำปี 2535 พ.ศ.2533  08_0019    document/DMR-08_0019.PDF
554 นายจำรัส โกติรัมย์  การใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมจัดทำแผนที่เพือเป็นข้อมูลสำรวจพื้นที่การทำเหมืองหิน บริเวณจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา ประจำปี 2536 พ.ศ.2536  08_0020    document/DMR-08_0020.PDF
555 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2545  08_0021    document/DMR-08_0021.PDF
556 สำนักธรณีวิทยา  การมอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักธรณีวิทยา พ.ศ.2547  08_0022    document/DMR-08_0022.PDF
557 สำนักธรณีวิทยา  รายงานการตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ชายหาด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ.2547  08_0023    document/DMR-08_0023.PDF
558 BIOSEA  Biostratigrahy of teriary and marine triassic of Northern Thailand: Excursion guidebook ค.ศ.1993  08_0024    document/DMR-08_0024.PDF
559 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนงานปี 2535 พ.ศ.2535  08_0025    document/DMR-08_0025.PDF
560 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  เอกสารประกอบคำบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการวิธีสำรวจธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่ พ.ศ.2524  08_0026    document/DMR-08_0026.PDF
561 German Geological mission in Thailand  On the geology of norhern Thailand (geological map 1:1 Million) ค.ศ.1970  08_0027    document/DMR-08_0027.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >