งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
47 เด่นโชค มั่นใจ  รายงานการตรวจสอบสภาพที่ดินงอกริมตลิ่งจากพื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ 44501,44502 และ 44503 ตำบลบางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ฉบับที่ สธ.3/5/249 พ.ศ.2549  01_0051    document/DMR-01_0051.PDF
48 จงพันธ์ จงลักษมณี สวาท เคนวิเศษ  ธรณีวิทยาระวางบ้านสระ จ.พะเยา ฉบับที่ 0052 พ.ศ.2529  01_0052    document/DMR-01_0052.PDF
49 Dr.M.N. Alekseev  REPORT ON THE Geological FIELD TRIP TO UTTARADIT PISTRICT AND THE VICINTY OF MAE MO LIGNITE MINE NORTHERN Thailand (17 May 2 May 1966) พ.ศ.2509  01_0053    document/DMR-01_0053.PDF
50 ครรชิต ศิริภักดี  ธรณีวิทยาบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม, อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2523  01_0054    document/DMR-01_0054.PDF
51 จำลอง ปินตาวงศ์  ธรณีวิทยาบริเวณบ้านแม่ทราย ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (5045I ,5045III) พ.ศ.2523  01_0055    document/DMR-01_0055.PDF
52 พล เชาว์ดำรงค์ สุวิทย์ เจียมตน  งานศึกษาวิจัยแอ่งเทอร์เชียรี่ รายงานการวิจัย ฉบับที่ 9 ธรณีวิทยาประกอบแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ.2528  01_0056    document/DMR-01_0056.PDF
53 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานเบื้องต้นผลกระทบทางธรณีวิทยาเนื่องจากธรณีพิบัติภัยและคลื่นยักษ์สึนามิพื้นที่จังหวัดตรังและบริเวณใกล้เคียง พ.ศ.2548  01_0057    document/DMR-01_0057.PDF
54 Prof.Dr.Dr.Werner Cocht Dr.D.Belmcke Dr.E.Pluhar,Ch.Schlay  รายงานการแปลความหมายทางธรณีวิทยา บริเวณอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แผนที่ระวาง 47P/CG618 47P/CG19,47P/CG15, 47P/CG14 ค.ศ.1980  01_0058    document/DMR-01_0058.PDF
55 Prof.Dr.Dr.Werner Cocht Dr.D.Belmcke Dr.E.Pluhar,Ch.Schlay  Geological and Economic Investigations of the Phu Wiang Uranium Prospect,Phu Wiang District ,Khon Kaen Prouince Thailand ค.ศ.1980  01_0059    document/DMR-01_0059.PDF
56 จารุณี พุ่มพวง  เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม ArCview และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) พ.ศ.2546  01_0061    document/DMR-01_0061.PDF
57 สันต์ อัศวพัชระ นริศรา ยามันซาบีดีน  ธรณีวิทยาระวางอ.ไทรงาม (4941I),ระวางอ.ขาณุ วรลักษณบุรี(4941III) , ระวางจ.พิจิตร (5041I),ระวางอ.ตะพานหิน(5041II),ระวางกิ่งอ.บึงนาราง(5041III) และระวางบ้านรังนก(5041IV) พ.ศ.2549  01_0062    document/DMR-01_0062.PDF
58 W.ADELHARDT  Tin and tungsten exploration in the samoeng mining district ,Chiang Mai Province,northern Thailand ค.ศ.1980  01_0063    document/DMR-01_0063.PDF
59 ยงยุทธ ตรังคชสาร  ธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในบริเวณจังหวัดสงขลา พ.ศ.2523  01_0064    document/DMR-01_0064.PDF
60 สมาน จาตุรงค์วนิชย์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2542  01_0066    document/DMR-01_0066.PDF
61 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานตรวจสอบโคลนพุบ้านสำราญ หมู่ 4 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ฉบับที่ สธ 3/2549 พ.ศ.2549  01_0067    document/DMR-01_0067.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >