งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
93 สันต์ อัศวพัชระ วีรยา เลิศนอก  แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ระวาง อ.พร้าว (4847 IV) ระวาง อ.เชียงดาว (4747I) และระวางบ้านหลวงเมืองดง (4747IV)ในวันที่ 26 ธันวาคม 2546-9 มกราคม 2547 พ.ศ.2547  02_0119    document/DMR-02_0119.PDF
94 จรรยา จำนงค์ไทย เด่นโชค มั่นใจ  รายงานการตรวจสอบแหล่งซากดึกดำบรรพ์ บริเวณหมู่ที่ 10 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พ.ศ.2544  02_0121    document/DMR-02_0121.PDF
95 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์ และคณะ  ธรณีวิทยาระวางอ.ปาย ฉบับที่ 0045 พ.ศ.2528  02_0124    document/DMR-02_0124.PDF
96 THE RESEARCH GROUP (J.YANAGIDA,EDIT)  BIOSTRATIGRAPHIC STUDY OF PALEOZOIC AND MESOZOIC GROUPS IN CENTRAL AND NORTHERN THAILAND AN INTERIM REPORT ค.ศ.1988  02_0128    document/DMR-02_0128.PDF
97 สุภาวดี วิมุกตะนันทน์  แผนที่ธรณีวิทยยาประเทศไทย ฉบับที่ กธ.247/2544 พ.ศ.2544  02_0129    document/DMR-02_0129.PDF
98 สุพัตรา วุฒิชาติวานิช  ลักษณะทางศิลาวรรณนาหมวดหินภาคตะวันออกของไทย ฉบับที่ กค 6/2541 พ.ศ.2541  02_0130    document/DMR-02_0130.PDF
99 ตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล  ธรณีวิทยาแหล่งหินปูนเบื้องต้นในพื้นที่จ.แพร่ ฉบับที่ กศ 1/2542 พ.ศ.2542  02_0131    document/DMR-02_0131.PDF
100 สิน สินสกุล เสรีวัฒน์ สมิทร์ปัญญา เยาวลักษณ์ จงกาญจนาสุนทร  ธรณีวิทยาควอเทอร์นารีบริเวณป่าชายเลนอ่าวพังงา จ.พังงา พ.ศ.2527  02_0132    document/DMR-02_0132.PDF
101 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแหล่งแร่บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   02_0133    document/DMR-02_0133.PDF
102 สงัด พันธุ์โอภาส  รายงานการวิจัย ฉบับที่ 14 ธรณีวิทยาของแผนที่ระวางจ.ลำปาง มาตราส่วน 1:250,000 ค.ศ.1972  02_0134    document/DMR-02_0134.PDF
103 กองธรณีวิทยา  สรุปผลการประชุมการสำรวจธรณีวิทยาประจำปี 2530 พ.ศ.2530  02_0135    document/DMR-02_0135.PDF
104 สุวัฒน์ ติยะไพรัช จิรศักดิ์ เจริญมิตร  ธรณีวิทยาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามาตราส่วน 1:250,000 ฉบับที่ สธว.23/2546 พ.ศ.2546  02_0136    document/DMR-02_0136.PDF
105 สิโรฒน์ ศัลยพงษ์ ชัยวัฒน์ ผลประสิทธิ์  ธรณีวิทยากับโบราณวัตถุประเภทหินทรายสีเขียว พ.ศ.2535  02_0137    document/DMR-02_0137.PDF
107 VIVAT PAIJITPRAPAPON  PALEOMAGNETIC RESEARCH PETCHABUN I ค.ศ.1980  02_0139    document/DMR-02_0139.PDF
109 โพยม อรัณยกานนท์ พงศ์ศักดิ์ วิชิต  แร่ตระกูลแทนทาลัม พ.ศ.2519  02_0142    document/DMR-02_0142.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >