งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
112 Mr.Kaset Pitakpaivan Mr.Kanchit Siribhakdi  A SURVEY FOR AN AGRILIME DEPOSIT FOR NAM OON PROJECT   02_0145    document/DMR-02_0145.PDF
114 ฝ่ายวิเคราะห์วิจัยแร่  การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีโฟลอินเจคชั่นอะนาไลชีส พ.ศ.2530  02_0147    document/DMR-02_0147.PDF
115 นายบุญลือ สีแก้ว  แหล่งน้ำบาดาลจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ สธว 8/2547 พ.ศ.2547  02_0149    document/DMR-02_0149.PDF
116 ไชยกาล ไชยรังษี สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์ นิกร นครศรี  ธรณีวิทยาระวางบ้านสูบ ฉบับที่ 0071 พ.ศ.2530  02_0151    document/DMR-02_0151.PDF
118 SINDHU PULSIRJVONG - ASSOCJATES  การพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศไทย ค.ศ.1980  02_0154    document/DMR-02_0154.PDF
119 W.EDLER  TOPOGRAPHIC SURVEY OF SAMOENG SCHEELJTE MINE CHIANG MAI PROVINCE, NORTHERN THAILAND ค.ศ.1980  02_0155    document/DMR-02_0155.PDF
120 ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ไพศาล ศุภรเวทย์ศิริ  ธรณีวิทยาระวางอ.ทุ่งช้างและระวาง อ.ปัว พ.ศ.2532  02_0156    document/DMR-02_0156.PDF
121 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์  ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้นบริเวณอ.นากลาง จ.อุดรธานี พ.ศ.2531  02_0158    document/DMR-02_0158.PDF
122 สันต์ อัศวพัชระ พิทักษ์ เทียมวงศ์  ธรณีวิทยาระวางอ.พร้าว (4847IV) ฉบับที่ สธว. /2548 พ.ศ.2547  02_0160    document/DMR-02_0160.PDF
123 สมาน จาตุรงควนิชย์ สันติ ลีวงศ์เจริญ  ธรณีวิทยาระวางอ.บางสะพานและระวางเขาแดนใหญ่ ฉบับที่ 0181 พ.ศ.2535  02_0162    document/DMR-02_0162.PDF
124 สุวัฒน์ ติยะไพรัช สันติ ศรีวรกุล ทินกร มหาภูมิ  ธรณีวิทยาระวางจ.สุราษฏร์ธานี และระวางอ.พุนพิน พ.ศ.2532  02_0164    document/DMR-02_0164.PDF
125 สืบศักดิ์ ศลสุม  รายงานการตรวจสอบการยุบตัวของพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองบ่อแดง พ.ศ.2533  02_0167    document/DMR-02_0167.PDF
126 สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 สงขลา  รายงานสรุปผลการสำรวจธรณีวิทยาพื้นที่ อ.เมือง อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน จ.สตูล โครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย พ.ศ.2539  02_0168    document/DMR-02_0168.PDF
127 วีรชัย แพงแก้ว รชนิชล ไชยชิน  ธรณีวิทยาระวางจ.มหาสารคาม (5641II) ระวางอ.โพนทอง(5741I) ระวางอ.เสลภูมิ(5741II) ระวางจ.ร้อยเอ็ด (5741III) ระวางจ.กาฬสินธุ์(5741IV) และระวางบ้านหนองฟ้า (5841III)   02_0170    document/DMR-02_0170.PDF
128 สุวัฒน์ ติยะไพรัช ทินกร มหาภูมิ  ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาควอเทอร์นารี ระวางจ.ลำปาง พ.ศ.2534  02_0171    document/DMR-02_0171.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >