งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
129 นิรันดร์ ชัยมณี  ธรณีวิทยาหลุมยุบ ระวางอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พ.ศ.2542  02_0172    document/DMR-02_0172.PDF
131 สุวัฒน์ ติยะไพรัช เสริมศักดิ์ ติยะพันธ์  ธรณีวิทยาระวางจ.เชียงใหม่และระวางอ.สันป่าตอง ฉบับที่ 0180 พ.ศ.2535  02_0174    document/DMR-02_0174.PDF
132 นกร นครศรี  รายงานการสำรวจธรณีวิทยา ฉบับที่ 3 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่ระวางอ.บ้านหมี่ (ND 47-4) ค.ศ.1981  02_0175    document/DMR-02_0175.PDF
133 วราวุธ สุธีธร  ไดโนเสาร์ของไทย พ.ศ.2539  02_0176    document/DMR-02_0176.PDF
134 Department Mineral Resources,Thailand  QUATERNARY GEOLOGY AND LAND USE: EXCURSION GUIDE ค.ศ.1982  02_0177    document/DMR-02_0177.PDF
135 นิพนธ์ รัตนวัฒนิกูล ธงไชย ศรีเมือง วรวิลัย อู๋สังข์  การศึกษา,คิดค้น,พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการผลิตข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พ.ศ.2530  02_0178    document/DMR-02_0178.PDF
136 P.Putthapiban-S.suensilpong  SOME CONSIDERATIONS ON THE DISCORDANT AGES OF Rb/Sr AND k/ar DETERMINATIONS OF GRANITES IN THAILAND   02_0179    document/DMR-02_0179.PDF
137 วรวุฒิ ตันติวนิช พล เชาว์ดำรงค์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยารายละเอียดบริเวณแหล่งแร่ในจังหวัดภาคเหนือ-ภาคตะวันออก ค.ศ.1979  02_0180    document/DMR-02_0180.PDF
138 JUNYA JUMNONGTHAI  RECENT FORAMINIFERA FROM SOUTHERN THAILAND พ.ศ.2523  02_0181    document/DMR-02_0181.PDF
139 พิศิษฎ์ สุขวัฒนานนท์ อภิชาต ลำจวน สันต์ อัศวพัชระ  รายงานตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาเบื้องต้นบริเวณม่อนพระเจ้าหลาย ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พ.ศ.2546  02_0182    document/DMR-02_0182.PDF
140 ธีระพล วงษ์ประยูร สุวัฒน์ ติยะไพรัช  รายงานการตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณบ้านสบป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ฉบับที่ สธ 1-1/2548 พ.ศ.2548  02_0183    document/DMR-02_0183.PDF
141 พอล เฮสตั้งส์ และคณะ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ.2534  02_0184    document/DMR-02_0184.PDF
142 มิลธิตา มณีนัย  เทคนิคการนำชมพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2545  02_0185    document/DMR-02_0185.PDF
143 Kaset Pitakpaiwan Rucha Ingavat Patchara Partwatvorn  FOSSILS OF THAILAND VOLUME ONE ค.ศ.1969  02_0186    document/DMR-02_0186.PDF
144 ชัยยันต์ หินทอง  ธรณีวิทยากับแผ่นดินไหวในประเทศไทย   02_0187    document/DMR-02_0187.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >