เอกสารประกอบการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

 
การซักซ้อมแผนฯ ปี 2550   ปี 2555
 
การซักซ้อมแผนฯ ปี 2551 (ภาคเหนือ)
ระนอง
 
การซักซ้อมแผนฯ ปี 2550 (ภาคใต้)
สงขลา
 
ปี 2553
เพชรบุรี
 
สุราษฎร์ธานี
แม่ฮ่องสอน
 
พังงาี
ลำปาง      Upadate      
 
สตูล
ตาก        Upadate      
 
เชียงราย
พิษณุโลก      กำลังดำเนินการ
 
ลำพูน
กำแพงเพชร    กำลังดำเนินการ
 
พะเยา    
 
อุตรดิตถ์    
 
เลย    
    ปี 2554    
 
กระบี่    
 
ตรัง    
 
น่าน    
 
สุโขทัย    
 
ขอนแก่น    
 
ตราด    
 
จันทบุรี    
 
ราชบุรี    
         
         
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:14 มิถุนายน 2555)