บันทึกเหตุการณ์ดินถล่ม

 
 
สถานที่
วันเกิดเหตุ
สภาพความเสียหาย
 
  1.บ้านกะทูนเหนือ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤศจิกายน 2531
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 1500 หลัง พื้นที่การเกษตรเสีหาย 6150 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1000 ล้านบาท  
  2.บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤศจิกายน 2531
ผู้เสียชีวิต 12 คน บ้านเรือนเสียหาย 152 หลัง เสียหายบางส่วน 210 หลัง  
  3.กิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
30 กรกฎาคม 2542
มีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุ บ้านเรือนปศุสัตว์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  
  4.บ้านธารทิพย์ อำเภอหล่มสัก และบ้านโพธิ์เงิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
11 กันยายน 2543
ผู้เสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บ้านเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตว์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  
  5.อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
4 พฤษภาคม 2544
ผู้เสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน บ้านเรือนเสียหาย
18 หลัง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท
 
  6.ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
11 สิงหาคม 2544
ผู้บาดเจ็บ 109 คน เสียชีวิต 136 คน สูญหาย 4 คน บ้านเรือนเสียหาย 188 หลัง เสียหายบางส่วน 441 หลัง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 645 ล้านบาท  
  7.บ้านน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
15 กันยายน 2545
มีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุจำนวน 180 ครัวเรือน เส้นทางแม่แจ่ม - ฮอด ได้รับความเสียหาย  
  8.บ้านกองบอด ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
6 พฤษภาคม 2547
ผู้เสียชีวิต 1 คน บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง
จักรยานยนต์ 1 คัน
 
  9.ตำบลแม่ตื่น ม่อนจอง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
20 พฤษภาคม 2547
เสียหาย 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 100 คน 120 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 คน  
 

10.ตำบลแม่ระมาด แม่ตื่น ขะเนจื้อ และตำบลจะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

20 พฤษภาคม 2547
4 ตำบล 16 หมู่บ้าน เดือดร้อน 8,846 คน 2,135 ครัวเรือน เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 391 ราย  
  11.บ้านสบโขง หมู่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 พฤษภาคม 2547
ผู้ประสบภัย 400 คน 120 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 100 หลัง  
  12.บ้านควนตุ้มกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1 กันยายน 2547
ไม่มีบ้านเรือนเสียหายและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  13.ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
17 ตุลาคม 2547
เกสเฮาส์ 14 หลังเสียหาย ดินทับหลังคา รั้ว และผนังห้อง 10 หลังเสียหาย รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  
  14.บ้านห้วยส้มไฟ ตำบลเขาความ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
18 ตุลาคม 2547
มีผู้เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 1 คน
บ้านเรือนเสียหาย 25 หลัง
 
  15.อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
12 ธันวาคม 2547
มีผู้เสียชีวิต 2 คน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง  
  16.บ้านกาสังใน บ้านกาสัง ตำบลดาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตาร์ จังหวัดยะลา
16 ธันวาคม 2548
ชุมชนที่ตั้งอยู่เชิงเขา 3 หมู่บ้าน คือ บ้าน กม.26
ใน บ้านกาสังใน และบ้านกาสัง บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังรวม 18 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 55 หลัง
 
 

17.บ้านน้ำต๊ะ บ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา บ้านผามูบ บ้านมหาราช ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล บ้านไฮ่ฮ้า บ้านน้ำไคร้ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

22 พฤษภาคม 2549
มีผู้เสียชีวิต 75 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 483 หลัง เสียหายบางส่วน 3,478 หลัง  
  18.บ้านห้วยตม บ้านดงหญ้าปา และบ้านแม่คุ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
22 พฤษภาคม 2549
มีผู้เสียชีวิต 7 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 89 หลัง เสียหายบางส่วน 156 หลัง  
  19.บ้านนาตอง บ้านน้ำจ้อม บ้านปากกลาย และบ้านผาตรึม ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
22 พฤษภาคม 2549
มีผู้เสียชีวิต 5 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 135 หลัง เสียหายบางส่วน 345 หลัง  
  20.อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
1 กันยายน 2550
มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายมากกว่า 20 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย 6 คน  
  21.เส้นทางบ้านไร่-บ้านอีต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15 สิงหาคม 2550
พบร่องรอยดินถล่ม จำนวน 115 แห่ง และหินร่วง 3 แห่ง  
  22.บ.คลองมุย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ธันวาคม 2551
มีผู้เสียชีวิต 2 คน ที่บ้านคลองมุย  
  23. บ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
22 กรกฎาคม 2552
ทำให้ดินไหลลงลำน้ำแม่วาก กว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร  
  24.หมู่ 6 บ้านตลาดนิคม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และ บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
6 พฤศจิกายน 2552

มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และ พื้นที่หมู่ 5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง มีผู้เสียชีวิต 10 ราย

 
  25. สำนักสงฆ์บ้านในเพลา หมู่ที่ 8
ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 มีนาคม 2554
พระสงฆ์มรณภาพ 2 รูป  
  26. บ้านสำนักเนียน หมู่ที่ 3
ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 มีนาคม 2554
ยังไม่มีรายงานความเสียหาย  
  27. บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 และ
บ้านต้นหาร หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
28 มีนาคม 2554
เสียชีวิต 8 ราย บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก  
  28. บ้านห้วยพาน หมู่ 2 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 มีนาคม 2554
ถนนถูกตัดขาดบางเส้นทาง ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้  
  29.บ้านปากฮาย หมู่ที่ 10
ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 มีนาคม 2554

บ้านเสียหายทั้งหมด 2 หลัง และเสียหายบางส่วนหลายหลัง
ผู้สูญหาย 5 ราย สะพานขาดหลายจุด ดินถล่มกินเนื้อที่กว่า 10 ไร่

 
  30. บ้านเทพพนม หมู่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
30 มีนาคม 2554

บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง สะพานขาด 1 แห่ง

 
  31.บ้านปู่ทา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 สิงหาคม 2554

เกิดดินถล่มลงมาปิดทับบ้านเรือนประชาชน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน และบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางส่วน 9 หลัง

 
  32.บ้านจอมกิตติ (บ้านน้ำดิบ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 สิงหาคม 2554
เกิดดินถล่มพื้นที่บ้านจอมกิตติ ดินโคลนไหลทับบ้านเรือนราษฎรเสียหาย 10 หลัง และถนนทางเข้าหมู่บ้านเสียหาย 2 จุด  
  33.บ้านต้นขนุน และ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
9 กันยายน 2554
บ้านต้นขนุน ม.3 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 1 ราย และบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 31 หลัง เสียหายบางส่วนจำนวน 30 หลัง บ.ห้วยเดื่อ บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง เสียหายบางส่วนจำนวน 20 หลัง ส่วนบ้านห้วยคอม บ้านคลองเนียน และบ้านก๊กมี่ ได้รับความเสียหายบางส่วน  
  34.บ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำอจังหวัดนครศรีธรรมราช
1-5 มกราคม 2555
ทำให้พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายจำนวนมาก  
  35.บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1-5 มกราคม 2555
(เขาแก้ว ในแนวเทือกเขาบรรทัด บริเวณน้ำตกโตนปลิว ซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง) ทำให้ซุ้มอาหารพังเสียหายจำนวน 4 หลัง และบ้านเรือน 1 หลัง  
         
         
         
         
 

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:30 มีนาคม 2555)