แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่ม
 
  แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(ทั้งจังหวัด)  แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)    
       
  + ภาคเหนือ    
  + ภาคกลาง    
  + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
  + ภาคตะวันออก    
  + ภาคใต้    
       
       
       
       
       
       
       
 
สำันักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:1 กรกฎาคม 2553)