ภาคกลาง
 
 

 
 
จังหวัด
ชนิดแผนที่
รายละเอียด+พิกัด
 
 
เพชรบุรี
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
 
 
 
แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
(wgs84) 
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
 
 
ราชบุรี
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง    (wgs84)  
      ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง    (wgs84)  
      ต.บ้านบึง อ.บ้านคา   (wgs84)  
      ต.ยางหัก อ.ปากท่อ   (wgs84)  
 
ประจวบคีรีขันธ
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  อ.หัวหิน  (Indian)  
      ต.บึงนคร อ.หัวหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี
ต.ศาลาลัย กิ่งอ.สามร้อยยอด  
(Indian)
 
      ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  (Indian)  
      ต.บ่อนอก อ.เมือง  (Indian)  
      ต.อ่าวน้อย อ.เมือง  (Indian)  
      ต.ห้วยทราย อ.เมือง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก   (Indian)  
      ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก  (Indian)  
      ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก   (Indian)  
      ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน (Indian)  
      ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน  (Indian)  
      ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน  (Indian)  
      ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย  (Indian)  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:15 กรกฎาคม 2552)