ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 

 
 
จังหวัด
ชนิดแผนที่
รายละเอียด+พิกัด
 
 
เลย
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
(wgs84)
 
 
แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
(wgs84) 
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
ต.แสงกา นาแห้ว นาพึง นามะลา อ.นาแห้ว     (wgs84)
 
      ต.ด่านซ้าย นาหอ นาดี โคกงาม อ.ด่านซ้าย     (wgs84)  
      ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย    (wgs84)  
      ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย   (wgs84)  
      ต.วังยาว ลิปุ่ม โนนสูง อ.ด่านซ้าย   (wgs84)  
      ต.ท่าศาลา ปลาบ่อ อ.ภูเรือ        (wgs84)  
      ต.เลยวังไสย์  อ.ภูหลวง  (wgs84)  
      ต.หนองงิ้ว เขาหลวง อ.วังสะพุง      (wgs84)  
      ต.เสี้ยว กกทอง อ.เมือง และ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง     (wgs84)  
      ต.เขาแก้ว  อ.เชิงคาน      (wgs84)  
      ต.เชียงกลม ชมเจริญ ปากชม ห้วยบ่อซีน อ.ปากชม      (wgs84)  
      ต.เชียงกลม ห้วยพิชัย อ.ปากชม     (wgs84)  
 
ขอนแก่น
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน   (Indian)  
      ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแ่ก่น ต.ทุ่งพระ คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ   (Indian)  
      ต.วังสวาบ นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแ่ก่น ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  (Indian)  
         
         
         
         
         
         
         
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:15 กรกฎาคม 2552)