ภาคเหนือ
 
 

 
 
จังหวัด
ชนิดแผนที่
รายละเอียด+พิกัด
 
 
ลำพูน
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
(wgs84) 
 
 
แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
(wgs84) 
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
ต.ทาปลาดุก ต.ทาสบเส้า   (wgs84)
 
     
ต.ทาสบเส้า     (wgs84)
 
     
ต.ทาขุมเงิน ทากาศ ทาสบเส้า      (wgs84)
 
     
ต.ทาแม่ลอบ         (wgs84)
 
     
ต.ป่าพลู        (wgs84)
 
     
ต.ศรีวิชัย ต.ป่าพลู   (wgs84)
 
     
ต.บ้านปวง        (wgs84)
 
 
เพชรบูรณ์
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
(wgs84)
 
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
(wgs84)
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
ต.วังบาล บ้านเนิน หินฮาว อ.หล่มเก่า     (wgs84)
 
      ต.น้ำก้อ น้ำชุน อ.หล่มสัก    (wgs84)  
      ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก และต.ท่าพล อ.เมือง   (wgs84)  
      ต.ป่าเลา บ้านโคก อ.เมือง       (wgs84)  
 
พิษณุโลก
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
อ.ชาติตระการ วังทอง นครไทย เนินมะปราง     (wgs84)
 
 
นครสวรรค์
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี และ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์   (wgs84)
 
      ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ี และ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน   (wgs84)  
 
กำแพงเพชร
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)
ต.นาบ่อคำ อ.เมือง ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร
และ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน   (wgs84)
 
      ต.โป่งน้ำร้อน และ ต.สักงาม อ.คลองลาน   (wgs84)  
      เทศบาลตำบลคลองลาน และ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน  (wgs84)  
      เทศบาลตำบลคลองลาน อ.คลองลาน
และ ต.ปางตาไว  อ.ปางศิลาทอง  (wgs84)
 
 
เชียงใหม่
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  (Indian)  
      ต.แม่คะ อ.ฝาง  (Indian)  
      ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  (Indian)  
      ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง  (Indian)   (Indian)  (Indian)  
      ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง  (Indian)  
      ต.ท่าผา  อ.แม่แจ่ม  (Indian)  
      ต.ปางหินฝน(แม่พุย) อ.แม่แจ่ม  (Indian)  
 
เชียงราย
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.นางแล อ.เมือง  (Indian)  
      ต.ท่าสุด อ.เมือง  (Indian)  
      ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า  (Indian)  
      ต.ริมโขง อ.เชียงของ  (Indian)  (Indian)  
      ต.เวียง อ.เชียงของ  (Indian)  
      ต.แม่กรณ์ อ.เมือง  (Indian)  
      ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  (Indian)  
      ต.ดอยฮาง อ.เมือง  (Indian)  
      ต.ท่าก๊อ อ.สรวย  (Indian)  
 
สุโขทัย
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย   (Indian)  
      ต.บ้านตึก ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย   (Indian)  (Indian)  
      ต.กลางดง อ.ศรีสัชนาลัย   (Indian)  
      ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย   (Indian)  
      ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่   (Indian)  
      ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลายหอย  (Indian)  
 
ตาก
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย)    
 
ลำปาง
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.ทุ่งผึ้ง  อ.แจ้ห่ม  (Indian)  
      ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม  (Indian)  
      ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  (Indian)  
      ต.บ้านแลง อ.เมือง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ   (Indian)  
      ต.ปงเตา นาแก บ้านอ้อน  อ.งาว  (Indian)  
      ต.ปงเตา อ.งาว  (Indian)  
      ต.บ้านร้อง อ.งาว  (Indian)  (Indian)  
      ต.แม่ตีบ อ.งาว ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ   (Indian)  
      ต.สมัย สบปราบ  อ.สบปราบ  (Indian)  
      ต.แม่เถิน อ.เถิน  (Indian)  
      ต.แม่ปะ อ.เถิน  (Indian)  
      ต.แม่มอก  อ.เถิน  (Indian)  
      ต.เวียงมอก  อ.เถิน  (Indian)  
      ต.เสริมกลาง  อ.เสริมงาม  (Indian)  
      ต.เวียงตาล ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร  (Indian)  
      ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน  (Indian)  
      ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน  (Indian)  
      ต.เมืองปาน  อ.เมืองปาน  (Indian)  
      ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  (Indian)  
      ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม   (Indian)  
      ต.วังแก้ว ทุ่งฮั้ว วังซ้าย  อ.วังเหนือ  (Indian)  
      ต.วังทอง วังทรายคำ  อ.วังเหนือ  (Indian)  
 
แม่ฮ่องสอน
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.แม่สวด อ.สบเมย  (Indian)  
      ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย  (Indian)  
      ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย  (Indian)  
      ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม  (Indian)  
      ต.แม่ยวมน้อย  อ.ขุนยวม  (Indian)  
      ต.เวียงเหนือ  อ.ปาย  (Indian)  
      ต.แม่นาเติง  อ.ปาย  (Indian)  
      ต.ห้วยผา  อ.เมือง  (Indian)  
 
น่าน
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.สันทะ  อ.นาน้อย  (Indian)  
      ต.บัวใหญ่  อ.นาน้อย  (Indian)  
      ต.ปิงหลวง  อ.นาหมื่น  (Indian)  
      ต.เมืองลี  อ.นาหมื่น  (Indian)  
      ต.นาทะนุง  อ.นาหมื่น  (Indian)  
      ต.อ่ายนาไลย แม่สาคร  อ.เวียงสา  (Indian)  
      ต.ยาบหัวนา  อ.เวียงสา  (Indian)  
      ต.สวก  อ.เมือง  (Indian)  
      ต.สะเนียน อ.เมือง  (Indian)  
 
พะเยา
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.แม่นาเรือ  อ.เมือง  (Indian)  
      ต.บ้านตุ่น  อ.เมือง  (Indian)  
      ต.บ้านต๊ำ สันป่าม่วง  อ.เมือง  (Indian)  
      ต.แม่ลาว  อ.เชียงคำ  (Indian)  
      ต.ร่มเย็น  อ.เชียงคำ  (Indian)  
      ต.ห้วยข้าวก่ำ  อ.จุน  (Indian)  
      ต.ขุนควร ควร  อ.ปง  (Indian)  
      ต.งิม  อ.ปง  (Indian)  
 
แพร่
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.สรอย  อ.วังชิ้น  (Indian)  
      ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น  (Indian)  
      ต.แม่พุง อ.วังชิ้น  (Indian)  
      ต.สรอย  อ.วังชิ้น  (Indian)   
      ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น  (Indian)  
      ต.หัวทุ่ง อ.ลอง  (Indian)  
      ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง  (Indian)  
      ต.บ้านปิน  อ.ลอง  (Indian)  
      ต.ห้วยไร่  อ.เด่นชัย  (Indian)  
      ต.ช่อแฮ  อ.เมือง  (Indian)  
 
อุตรดิตถ์
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.น้ำหมัน  อ.ท่าปลา  (Indian)  
      ต.แม่พูล อ.ลับแล  (Indian)  
      ต.ฝายหลวง  อ.ลับแล  (Indian)  
      ต.นานกกก  อ.ลับแล  (Indian)  
      ต.น้ำริด อ.เมือง  (Indian)  
      ต.บ้านด่านนาขาม  อ.เมือง (Indian)  
      ต.ขุนฝาง  อ.เมือง  (Indian)  
         
     
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:15 กรกฎาคม 2552)