ภาคใต้
 
 

 
 
จังหวัด
ชนิดแผนที่
รายละเอียด+พิกัด
 
 
สตูล
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
(wgs84)
 
 
แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
(wgs84)
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.สะตอ อ.เขาสมิง   
ต.วังประจัน ต.ควนโดน  (wgs84)
 
      ต.ควนกาหลง ต.อุใดเจริญ ต.นิคมพัฒนา     (wgs84)  
      ต.ทุ่งนุ้ย ต.ควนกาหลง     (wgs84)  
      ต.ทุ่งหว้า        (wgs84)
 
      ต.ปล์มพัฒนา ต.น้ำผุด ต.ทุ่งหว้า   (wgs84)  (wgs84)     
      ต.ปาล์มพัฒนา ต.นิคมพัฒนา ต.น้ำผุด    (wgs84)  
      ต.ควนกาหลง ต.ปาล์มพัฒนา     (wgs84)  
 
ระนอง
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม    
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) อ.กระบุรี ละอุ่น เมือง กะเปอร์ สุขสำราญ     (wgs84)  
 
ชุมพร
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.ปากทรง ต.พะโต๊ะ     (Indian)  
      ต.ครน วิสัยใต้ ต.สวี     (Indian)  
      ต.พะโต๊ะ ต.พะโต๊ะี     (Indian)  
      ต.พระรักษ์ ปังหวาน  ต.พะโต๊ะี     (Indian)  
      ต.วังใหม่ บ้านนา  ต.เมือง ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ     (Indian)  
      ต.เขาค่าย นาสัก  อ.สวีี     (Indian)  
      ต.เขาทะลุ ทุ่งระยะ  อ.สวีี     (Indian)  
 
กระบี่
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.เกาะลันตาใหญ่ ศาลาด่าน อ.เกาะลันตาี     (Indian)  
      ต.หน้าเขา อ.เขาพนม   (Indian)  
      ต.เขาพนม อ.เขาพนม   (Indian)  
      ต.กระบี่น้อย อ.เมือง   (Indian)  
      ต.ทับปริก อ.เมือง   (Indian)  
      ต.เขาคราม อ.เมือง   (Indian)  
      ต.อ่าวนาง  อ.เมือง   (Indian)  
 
นครศรีธรรมราช
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.เขาน้อย  อ.สิชล  (Indian)  
      ต.กรุงชิง กิ่ง อ.นบพิตำ  (Indian)  
      ต.นบพิตำ กิ่ง อ.นบพิตำ  (Indian)  
      ต.นาเหรง กิ่ง อ.นบพิตำ  (Indian)  
      ต.ทอนหงส์ บ้านเกาะ พรหมโลก อ.พรหมคีรี  (Indian)  
      ต.ท่างิ้ว อ.เมือง   (Indian)  
      ต.กำโลน ท่าดี อ.ลานสกา   (Indian)  
      ต.เขาแก้ว ลานสกา อ.ลานสกา   (Indian)  
      ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์   (Indian)  
      ต.ถ้ำใหญ่ นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง   (Indian)  
      ต.นาบอน อ.นาบอน   (Indian)  
      ต.ช้างกลาง กิ่ง อ.ช้างกลาง   (Indian)  
      ต.สวนขันธ์ กิ่ง อ.ช้างกลาง ต.ละอาย อ.ฉวาง   (Indian)  
      ต.ยางค้อม พิปูน อ.พิปูน  (Indian)  
      ต.เขาพระ อ.พิปูน   (Indian)  
      ต.กะทูน อ.พิปูน   (Indian)  
      ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง   (Indian)  
 
พัทลุง
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.บ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์   (Indian)  
      ต.เขาปู่ ตะแพน อ.ศรีบรรพต   (Indian)  
      ต.ลำสินธุ์ กิ่ง อ.ศรีนครินทร์   (Indian)  
      ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา  (Indian)  
      ต.กงหรา อ.กงหรา  (Indian)  
      ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา  (Indian)  
      ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด (Indian)  
 
พังงา
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ    
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.กะปง ท่านา อ.กะปง  (Indian)  
      ต.เหล อ.กะปง  (Indian)  
      ต.รมณีย์ อ.กะปง  (Indian)  
      ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า   (Indian)  
      ต.ถ้ำ กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง  (Indian)  
      ต.หล่อยูง  อ.ตะกั่วทุ่ง (Indian)  
      ต.คุระ อ.คุระบุรี (Indian)  
      ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี (Indian)  
 
สงขลา
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ี (Indian)  
      ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา่ี (Indian)  
      ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย  (Indian)  
      ต.นาหว้า แค น้ำขาว อ.จะนะ   (Indian)  
      ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย  (Indian)  
 
สุราษฎร์ธานี
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ  (Indian)  
      ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร  (Indian)  
      ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร (Indian)  
      ต.ท่าขนอน น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม  (Indian)  
      ต.ตะกุกเหนือ กิ่ง อ.วิภาวดี  (Indian)  
      ต.ปากหมาก อ.ไชยยา (Indian)  
      ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ  (Indian)  
 
ตรัง
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (Indian)  
    แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ (Indian)  
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน  (Indian)  
      ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  (Indian)  
      ต.นาชุมเห็ด โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว (Indian)  
      ต.ละมอ  อ.นาโยง ต.น้ำผุด อ.เมือง  (Indian)  
      ต.น้ำผุด  อ.เมือง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด  (Indian)  
      ต.ห้วยยอด เขาปูน  อ.ห้วยยอด (Indian)  
      ต.ในเตา ท่างิ้ว  อ.ห้วยยอด  (Indian)  
      ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน  (Indian)  
      ต.ช่อง  อ.นาโยง  (Indian)  
         
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:15 กรกฎาคม 2552)