ภาคตะวันออก
 
 

 
 
จังหวัด
ชนิดแผนที่
รายละเอียด+พิกัด
 
 
ตราด
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
 
 
แผนที่แสดงหมู่บ้านดินถล่มและตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ
 
    แผนที่ตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ(กลุ่มย่อย) ต.สะตอ อ.เขาสมิง   (wgs84)  
      ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่   (wgs84)  
      เทศบาลตำบลหนองบอน และ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่   (wgs84)  
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:15 กรกฎาคม 2552)