บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย  
     
            ++ บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภาคเหนือ   
            ++ บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภาคกลางและภาคตะวันตก  
            ++ บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
            ++ บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภาคตะวันออก  
            ++ บัญชีรายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภาคใต้้้    
              
     
     
     
     
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update: 2 สิงหาคม 2556)