บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม  
     
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคเหนือ   
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคกลางและภาคตะวันตก  
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคตะวันออก  
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคใต้้้    
            ++ บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 54 จังหวัด  
     
     
     
     
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update: 2 สิงหาคม 2556)