แนะนำตัว

กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการจัดให้ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง ภายใต้การดูแลของ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม พิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และธรรมชาติวิทยา สำหรับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วไป

เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

หยุด ทุกวันจันทร์ ยกเว้น วันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษเปิดให้บริการตามปกติ