ภายในอาคารนิทรรศการและสวนหินกลางแจ้งประกอบด้วย

เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดโลก

เรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดหิน

เรื่องราวเกี่ยวกับแร่ แหล่งแร่ ประโยชน์ใช้สอย

เรื่องราวเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย

เรื่องราวเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรณี

เรื่องราวเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

สวนหินกลางแจ้งจัดแสดงรูปปั้นไดโนเสาร์จำลอง และหินแต่ละยุคสมัย