กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองหว้า ม.6 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_วันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:47:36

บ.หนองหว้า ม.6 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_วันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายวงศ์ คำแสง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS