กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนม่วง ม.9 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 15 พ.ค. 2560 09:34:31

บ.โนนม่วง ม.9 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก นายวินัย เคราะห์ดี

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS