กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชายเขา ม.5 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 78 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:26:07

บ.ชายเขา ม.5 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 78 มม._นายสมยา พรมมินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS