กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:35:51

บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่อำเภอเกาะยาว ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน นายเสวก สิทธิการ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS