กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยน้ำขาว ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 26 พ.ค. 2560 09:50:13

บ.ห้วยน้ำขาว ม.2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปานกลาง นายคำรณ เมฆสำลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS