กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ม.7 ต.ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม._เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

วันที่ 31 พ.ค. 2560 07:30:57

บ.ผามูบ ม.7 ต.ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม._เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก_นายดำเนิน เชียงพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS