กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหินตั้ง ม.2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม._เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 08:58:05

บ.เขาหินตั้ง ม.2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม._เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายบุญเอื้อ สว่างปัญญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS