กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:50:01

บ.ทาสองท่า ม.7 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายประสงค์ เพ็ญเลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS