กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาใน ม.5 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว และมีน้ำเอ่อล้นแล้วในบางพื้นที่ เบื้องต้นกรมทรัพยากรธรณีได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 13:40:12

บ.นาใน ม.5 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว และมีน้ำเอ่อล้นแล้วในบางพื้นที่ เบื้องต้นกรมทรัพยากรธรณีได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังแล้ว_นางอรพรรณ จันทร์เขียว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS