กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรรั้ง ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกและหยุดสลับกันเป็นช่วงๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 14:08:59

บ.พรรั้ง ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกและหยุดสลับกันเป็นช่วงๆ_นายฉลาด พัตจุน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS