กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไผ่ทอง ม.6 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 09:00:10

บ.ไผ่ทอง ม.6 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีฝนตกเล็กน้อย_นายศรี ทำสุข

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS