กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนา ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 09:09:18

บ.ทุ่งนา ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม._เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมพัก โสมนัส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS