กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งยอ ม.11 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 09:20:44

บ.โป่งยอ ม.11 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย_นายคำพูล อ่อนพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS