กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ 05.00 น.

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 09:24:28

บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ 05.00 น._นายอนุกูล รุ่มจิตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS