กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ด่านจันทร์ ม.6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม._ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:11:09

บ.ด่านจันทร์ ม.6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม._ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก_นายจัตุรงค์ ศรีพนม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS