กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:05:13

บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เช้านี้มีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก_นายธงชัย สิงห์ภูมิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS