กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับหยุด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 14:11:31

บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ สลับหยุด_นางเพ็ญจันทร์ ม่วนกำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS