กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากดง ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:32:00

บ.ปากดง ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._นางสาวรัชนี อ่วมบุญมี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS