กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ปากจอก ม.9 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานนี้มีฝนตกปานกลาง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:42:13

บ.ใหม่ปากจอก ม.9 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง มีแดดออก เมื่อวานนี้มีฝนตกปานกลาง_นายวิโรจน์ วงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS