กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังเบอะ ม.3 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:49:01

บ.วังเบอะ ม.3 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายวิทูลย์ พรมจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS