กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบปืน ม.2 ต.ห๋วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:20:46

บ.สบปืน ม.2 ต.ห๋วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายพินโย หอมดอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS