กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันป่าตอง ม.11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:00:25

บ.สันป่าตอง ม.11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายอุทัย สุทธิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS