กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. _ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:15:00

บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 7.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. _ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS