กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เชียงกลม ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:41:40

บ.เชียงกลม ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 37 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นายบัว บุตรโคตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS