กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:00:19

บ.ไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายอำนวย ใจชื่นบาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS