กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อเก่าบน ม.7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 10:12:41

บ.บ่อเก่าบน ม.7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าเเจ่มใส อากาศร้อน_นายสมชาย คาตู้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS