กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน อ.สอง จ.เเพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:00:35

บ.นาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน อ.สอง จ.เเพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายบุญมี ใจธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS