กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำได้ 80 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 25 ก.ค. 2560 07:02:46

บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำได้ 80 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสุนทร สายตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS