กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองผา ม.2 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำได้ 30 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 07:13:03

บ.หนองผา ม.2 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำได้ 30 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นางวาลี เพ็ชรพิชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS