กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายกาด ม.6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:20:14

บ.ทรายกาด ม.6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายศราวุฒิ ก่อเกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS