กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มืดกา ม. 17 ต.อินทขิล อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 26 ก.ค. 2560 08:13:34

บ.มืดกา ม. 17 ต.อินทขิล อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายประภาส ทาสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS