กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับเเล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 26 ก.ค. 2560 06:20:57

บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับเเล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายฤทธิ์ชัย กมก้อง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS